Thursday, March 7, 2013

Contoh soal Bahasa Indonesia kelas 10 (puisi lama dan puisi baru)


1.    Simaklah puisi berikut ini !

Buah duku buah durian
.....
Sengang hati dapat undian
Semperti mimpi di siang hari

Sampiran yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang pada puisi tersebut adalah....
A.  Buah pepaya buah duku
B.  Buah manggis buah rambutan
C.  Buah srikaya buah kenari
D.  Buah kecapi buah kenari
E.  Buah pepaya buah durian

2.    Simaklah pusi berikut ini !

Kulajukan perahuku
menuju pantai-Mu
Kubentangkan layarku
biar berkibar
diterpa angin yang menampar
kudamaikan hatiku
yang melarung
di laut-Mu yang biru
Dan bersama badai
aku akan sampai
di pantai teduh-Mu

Puisi di atas termasuk puisi.....
A.  Gurindam                                                D.  Puisi Lama
B.  Seloka                                          E.  Pantun
C.  Puisi baru3.    Perhatikan puisi berikut dengan seksama !

Tadi siang kulihat
Pejabat !
Terlihat mata kuyup
penuh harap
Rupanya angin dan awan
tlah membangkitkan
hati dan jiwanya
yang dulu beku dan bisu
yang dulu tawar dan hambar

Terakhir kulihat
Pejabat!
Tersenyum lebar
Menyematkan kuntum bunga
di bibirnya
Di tangan kanannya
tergenggam erat
sebuah pernyataan :
Camkan keadilan !
Pejabat !
Khianat !
Tamat !

Dari puisi di atas, pengarang menggambarkan seorang pejabat sebagai orang yang....
A.  Ingin menegakkan keadilan
B.  Bersifat khianat
C.  Ingin membangkitkan hati dan jiwanya
D.  Ingin menyematkan kuntum bunga di bibirnya
E.  Sudah tamat

4.    Dibawah ini yang tidak termasuk puisi lama adalah....
A.   Kurang pikir kurang siasat       D.   Kota Jambi kota beradat
Kelak hidupmu akan tersesat              Tempat tinggal sanak saudara
B.   Kalau sampai waktuku                Mari kita belajar giat
Kumau tak seorang kan merayu    Supaya kelak tidak sengsara
Tidak juga kau                               
E.  Bunga melur cempaka biru,
Tak perlu sedu-sedan itu                bunga rampai di dalam puan.
                                                          Tujuh malam semalam rindu,
                                                               belum sampai pemuda tuan
C.  Barangsiapa berbuat jasa,         
     Mulia namanya sepanjang masa.5.    Perhatikan gurindam di bawah ini !

Bila terkena penyakit kikir
.....

Isi yang tepat untuk mengisi bagian gurindam yang rumpang di atas adalah...
A.  Tuan muda hidup kembali
B.  Mulia namanya sepanjang masa
C.  Tentu dirimu kelak tersesat
D.  Supaya terelak silang sengketa
E.  Sanak saudara lari menyingkir

6.    Perhatikan ciri – ciri dibawah ini!
i.              Sajak akhir berirama a – a
ii.            Satu bait terdiri dari 2 baris
iii.           Berasal dari Tamil (India)
iv.           Satu bait terdiri dari 4 baris
v.            Berasal dari Arab

Dari ciri – ciri diatas, manakah yang tidak termasuk ciri – ciri gurindam adalah....
A.   i, ii, dan v
B.   i, iii, dan v
C.   ii dan iv
D.   iv dan v
E.   iv

7.    bunga melur cempaka biru
bunga rumpai kelabu puan
tujuh malam selalu rindu
hanyalah rindu kepada tuan

Puisi diatas berisikan tentang....
A.    Cinta                                            D. Ketuhanan
B.     Sepi                                              E. Negeri
C.     Bunga8.    engkau datang mengintai hidup,
engkau datang menunjukkan muka
tapi sekejap matamu kau tutup
melihat terang anakku tak suka
.....

Dilihat dari rimanya, puisi diatas termasuk....
A.   Syair                                                         D. Karmina
B.   Gurindam                                                 E. Talibun
C.   Pantun

9.    Barang siapa mengenal Allah
Suruh dan tegahnya tiada ia mengalah

Puisi lama diatas termasuk....
A.   Syair                                                         D. Karmina
B.   Gurindam                                               E. Talibun
C.   Pantun

10. Banyak bulan perkara bulan
Tiada semulia bulan puasa
Banyak tuhan perkara tuhan
Tidak semulia Tuhan Yang Maha Esa

Puisi lama diatas, berisika tentang....
A.   Teka – teki                                               D. Agama
B.   Jenaka                                                     E. Remaja
C.   Nasihat

11. Perhatikan puisi berikut!

Berderak – derak sangkutan dacing,
Bagaikan putus diimpit lumpang.
Bergerak – gerak kumis kucing,
Melihat tikus bawa senapan.

Berdasarkan jenisnya pantun diatas termasuk kedalam....
A.   Pantun jenaka
B.   Pantun teka – teki
C.   Pantun nasihat
D.   Pantun muda – mudi
E.   Pantun buatan

12. Perhatikan potongan puisi berikut!

………………………………..
Berangan besar didalam padi.
Pantun tidak mengata orang,
Janganlah syak didalam hati.

Kalimat yang tepat untuk melengkapi puisi pantun tersebut adalah....
A.   Buah ara, batang dibantun
B.   Mari dibantun dengan parang.
C.   Cempedak di kerat - kerati
D.   Sembarang dapat saya pantunkan
E.   Ribu – ribu jalan ke kandis

13. Mendatang-datang jua
Kenangan masa lampau
Menghilang muncul jua
Yang dulu sinau silau

Adi kanda lama lalu
Membuat hati jua
Layu lipu rindu-sendu

Puisi diatas termasuk dalam jenis....
A.   Terzina
B.   Quint
C.   Quatrain
D.   Stanzia
E.   Quont14. Bacalah dengan seksama!

No
A
B
1
Bersajak a-a-a-a
Bersajak a-b-a-b
2
berasal dari Melayu
berasal dari Arab
3
Semua larik berupa isi
Berisi curahan hati

Berdasarkan ciri – ciri diatas, yang merupakan ciri – ciri dari syair adalah…
A.   A1,B1,B3
B.   A1,B2,A3
C.   A1,B3,A2
D.   A1,A2,B3
E.   B1,A2,B3

15. Apabila banyak mencela orang
…………………………………...

Kalimat yang tepat untuk melengkapi Gurindam diatas adalah..
A.   Tentu dirimu kelak tersesat
B.   Sanak saudara lari menyingkir
C.   Tanda jadi sebarang kerja
D.   Itulah tanda dirinya kurang
E.   Teman tak mau berteman 

5 comments: